คนซื้อ : ผักมัดเท่าไหร่หรอยาย ??

คนซื้อ : ผักมัดเท่าไหร่หรอยาย ??
คุณยาย : 10 บาทจ้า
คนซื้อ : อ่อหรอ 3 มัด 25 ได้ไหม ??
คุณยาย : ไม่ได้หรอกลูกเอ้ย นี่ยายต้องปลูกเองและมาเดินขายนั่งตากแดดตั้งแต่เช้าลูกเอ้ยให้ยายเถอะ ต้นทุนมาก็มากอยู่แล้ว
คุณยาย : แล้วกาแฟแก้วที่ลูกถืออยู่น่ะ ราคาเท่าไหร่ ??
คนซื้อ : 150 บาท
คุณยาย : แล้วลูกได้ต่อราคาเขาไหม ??
คนซื้อ : จะบ้าหรอยาย !!! นี่มันกาแฟมียี่ห้อนะ เขาไม่ต่อราคากันหรอก
คุณยาย : กับคนรวยๆ ลูกไม่คิดจะต่อเขาสักบาทเดียว
แต่พอกับยายคนจนๆ ทำไมต่อราคากันจังล่ะลูก

 

คนซื้อ : ผักมัดเท่าไหร่หรอยาย ??
คุณยาย : 10 บาทจ้า
คนซื้อ : อ่อหรอ 3 มัด 25 ได้ไหม ??
คุณยาย : ไม่ได้หรอกลูกเอ้ย นี่ยายต้องปลูกเองและมาเดินขายนั่งตากแดดตั้งแต่เช้าลูกเอ้ยให้ยายเถอะ ต้นทุนมาก็มากอยู่แล้ว
คุณยาย : แล้วกาแฟแก้วที่ลูกถืออยู่น่ะ ราคาเท่าไหร่ ??
คนซื้อ : 150 บาท
คุณยาย : แล้วลูกได้ต่อราคาเขาไหม ??
คนซื้อ : จะบ้าหรอยาย !!! นี่มันกาแฟมียี่ห้อนะ เขาไม่ต่อราคากันหรอก
คุณยาย : กับคนรวยๆ ลูกไม่คิดจะต่อเขาสักบาทเดียว
แต่พอกับยายคนจนๆ ทำไมต่อราคากันจังล่ะลูก

คนซื้อ : ผักมัดเท่าไหร่หรอยาย ??
คุณยาย : 10 บาทจ้า
คนซื้อ : อ่อหรอ 3 มัด 25 ได้ไหม ??
คุณยาย : ไม่ได้หรอกลูกเอ้ย นี่ยายต้องปลูกเองและมาเดินขายนั่งตากแดดตั้งแต่เช้าลูกเอ้ยให้ยายเถอะ ต้นทุนมาก็มากอยู่แล้ว
คุณยาย : แล้วกาแฟแก้วที่ลูกถืออยู่น่ะ ราคาเท่าไหร่ ??
คนซื้อ : 150 บาท
คุณยาย : แล้วลูกได้ต่อราคาเขาไหม ??
คนซื้อ : จะบ้าหรอยาย !!! นี่มันกาแฟมียี่ห้อนะ เขาไม่ต่อราคากันหรอก
คุณยาย : กับคนรวยๆ ลูกไม่คิดจะต่อเขาสักบาทเดียว
แต่พอกับยายคนจนๆ ทำไมต่อราคากันจังล่ะลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *